Galeria

Zdarzyło się w Kościanie... 103 lat(a) temu.

1921 Kościan nawiedziła wielka trąba powietrzna, która spowodowała poważne szkody. Między innymi „12 par koni z wozami zapędziła do Obry”.

Ośrodek Pomocy Społecznej

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIANIE

ul. Szczepanowskiego 1

64-000 Kościan

tel. (65) 512-06-22

(65) 512-40-48

e-mail: poczta@ops.koscian.pl

 

dyrektor - Mirosława Lubińska

 

W ramach Ośrodka działają:


Środowiskowy Dom Samopomocy
– całodobowy ośrodek wsparcia

ul. Szczepanowskiego 1

64-000 Kościan

tel. (65)  512-06-22 w.38


Dom Dziennego Pobytu
– ośrodek wsparcia dziennego

ul. Wały Żegockiego 2

64-000 Kościan

tel. (65)  512-14-35


Sekcja Organizacji Pomocy

ul. Szczepanowskiego 1

64-000 Kościan

tel. (65)  512-06-22


Sekcja Świadczeń Rodzinnych

ul. Bernardyńska 2

64-000  Kościan

tel. (65) 512-10-73


Sekcja Usług Opiekuńczych

ul. Szczepanowskiego 1

64-000 Kościan

tel. (65)  512-06-22 w. 42


Sekcja Dodatków Mieszkaniowych

ul. Szczepanowskiego 1

64-000 Kościan

tel. (65)  512-06-22 w.33


Świetlica Socjoterapeutyczna

ul. Bernardyńska 2

64-000  Kościan

tel. (65) 512-75-71


Zespół Doradztwa Rodzinnego

ul. Szczepanowskiego 1

64-000 Kościan

tel. (65) 512-06-22

Do zadań Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie należy:

- Analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej.

- Opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych.

- Realizowanie zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych.

- Rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych  potrzeb.

- Prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej.

- Praca socjalna rozumiana jako działalność zawodowa skierowana na udzielanie pomocy osobom i rodzinom w uzyskaniu zdolności do właściwego funkcjonowania w społeczeństwie oraz inspirowanie i tworzenie warunków sprzyjających temu celowi, a także podejmowanie działań profilaktycznych.

- Pobudzanie społecznej aktywności i samodzielności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin.

- Świadczenie usług przewidzianych ustawą o pomocy społecznej oraz innymi przepisami.

- Przyznawanie i realizowanie przewidzianych ustawą o pomocy społecznej świadczeń pieniężnych i niepieniężnych.

- Prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach indywidualnych z zakresu świadczeń rodzinnych.

- Prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz postępowania w sprawach zaliczek alimentacyjnych.

- Załatwianie indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej – dotyczących przyznawania i wypłacania dodatków mieszkaniowych.

- Organizowanie i prowadzenie ośrodków wsparcia, w tym prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

- Organizowanie różnych form pomocy stacjonarnej i instytucjonalnej.

- Realizacja zadań wskazanych w  gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w zakresie prowadzenia świetlicy socjoterapeutycznej i zespołu doradztwa rodzinnego.

POLITYKA SPOŁECZNA W GMINIE MIEJSKIEJ KOŚCIAN


Realizacja polityki społecznej Miasta Kościana, wynikającej z zapisów ustawowych przebiega w oparciu o:
 
1. „Strategię rozwiązywania problemów społecznych Gminy Miejskiej Kościan na lata 2007-2015”.

Publikacja:  Biuletyn Informacji Publicznej  www..koscian.pl  BIP Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie „Aktualności”

2. „Program współpracy Gminy Miejskiej Kościan z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na 2007 r.”
Uchwała Nr IV/24/06 Rady Miejskiej Kościana z dnia 28 grudnia 2006 r.
 
3. „Miejski Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2007”
Uchwała Nr IV/25/06 Rady Miejskiej Kościana z dnia 28 grudnia 2006 r.

4. „Miejski Program przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007”
Uchwała Nr IV/26/06 Rady Miejskiej Kościana z dnia 28 grudnia 2006 r.


Wersja do druku

Kalendarz
<<Czerwiec 2024>>
NdPnWtŚr CzPtSo
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
Linki